Nevyžádané rady mládeži

(Marek Vácha)

Nevyžádané rady mládeži obrázekII

 

Autor coby katolický kněz promlouvá k mladým lidem, věkem zhruba úspěšným maturantům či studentům vysokých škol. Nabádá, aby byli aktivní a výrazní. Podle Váchy není nic horšího než člověk záměrně se ztrácející v davu. Tvůrčí síla a originalita, kterou nám dal Pán, pak totiž zapadá bez užitku.


Nestyďte se za své názory. Vše, co děláte, dělejte na sto procent. A neodpočívejte, relaxování je výdobytkem nových časů. To jsou Váchova pobídnutí.


Počtem stran skromná kniha apeluje, aby se mladí nejenom cele věnovali tomu, k čemu jsou předurčeni – tedy k tomu, co je baví. Ale aby zároveň byli veřejně činnými osobami, aby se účastnili diskuzí v médiích a na veřejných shromážděních. Protože když to neudělají oni, udělá to někdo jiný. Někdo, komu o společně blaho nejde tolik, jako vám. A pokud se to bude dít, je to vaše vina, protože jste mohli být na jeho místě, pošťuchuje dál autor.

 

Co má Vácha společného s papežem

To, co zaznívá z televize, rádia a dalších mediálních zdrojů, utváří společnost a Vácha vyzývá mladé, ač nevyžádanými radami, aby to byli oni, kdo se zasadí o šíření dobrých myšlenek a správného chování.


A mluví-li o dobrých myšlenkách a správném chování, má na mysli samozřejmě chování nejenom podle Desatera, ale i celkově podle vzoru Ježíše Krista. Avšak nikoliv dogmaticky, s čímž se občas můžeme setkat na mších.


Vácha je přesvědčen, a snaží se o tom přesvědčit i mladé čtenáře, že Kristus a Bůh mají mnohem raději aktivní zapálené lidi, kteří čas od času nechtěně šlápnou vedle a nějakého hříchu se dopustí než nemastné neslané ovečky bez zájmu o okolí, které svodům hříchů z pochopitelných důvodů nejsou vůbec vystaveni.


(Toto přesvědčení je mimochodem shodné s tím, které ve svých textech vyznává papež František).


Pokud máte pocit, že vám z nějakého důvodu došla šťáva a vy se jen tak plácáte, tahle kniha váš ve vaší cestě pěkně popíchne k většímu úsilí.

Napište. Odepíšu.

Až bude zase něco nového, rád se vám ozvu. Stačí mi tu nechat svůj e-mail.